AZƏRBAYCAN RESBUPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ
BAKI ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM İDARƏSİ


MUSİQİ MƏKTƏBLƏRİV.Mustafazadə adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi

3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi


5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi


F.Əmirov adına 6 nömrəli 11 illik İncəsənət Məktəbi


Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi


R.Behbudov adına 2 nömrəli 11 illik Musiqi Məktəbi


C.Hacıyev adına 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi


H.Sarabski adına 7 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi


T.Quliyev adına 12 nömrəli  11 illik Musiqi Məktəbi


R.Hacıyev adına 15 nömrəli  11 illik Musiqi Məktəbi


K.Səfərəliyeva adına 16 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi


L.və M.Rostropoviçlər adına 21nömrəli 11 illik Musiqi Məktəbi


Niyazi adına  22 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi


30 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi


37 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi

G.Şaroyev adına 35 nömrəli  11 illik Musiqi Məktəbi